Poskytujeme kvalitní služby za přijatelné ceny

- pneuservis auto, moto, van
- opravy prasklin čelních oken
- prodej pneu na moto i auta
- prodej olejů, brzd.destiček, řetězových sad
- drobný servis moto
- autodoprava

Opravy čelních oken

Co je to vlastně oprava autoskla?

Oprava neboli scelení čelního skla je alternativou k celkové demontáži a výměně autoskla. Konkrétně dochází k opravě praskliny pomocí odsátí vzduchu z dutiny praskliny a jeho nahrazení speciální látkou, která disponuje indexem lomu světla stejným jako má sklo.
Opravou dojde k obnovení původní pevnosti a stability autoskla a zároveň k významnému zlepšení optických vlastností v místě původního poškození. 80% prasklin vzniklých od letícího kamene je technicky opravitelných za předpokladu, že prasklina nekončí v okraji skla.
Podle tvaru pak rozlišujeme jednotlivé typy prasklin takto:


            
Proč si nechat opravit prasklinu na čelním skle?
Důvodů, proč si mnozí klienti nechávají opravit čelní sklo je několik:
Finanční:
•    bez připojištění nemusí být výměna autoskla levná záležitost
•    i s připojištěním skel nemusí limit pojistného plnění pokrýt veškeré náklady na výměnu a klient pak musí doplatit zbytek do celkové fakturované částky za provedenou výměnu skla
•    v případě opravy praskliny klient pojišťovny neplatí spoluúčast, kterou by při výměně skla případně musel pojišťovně uhradit
•    s původním originálním sklem má vozidlo větší prodejní hodnotu
•    prasklina ve stírané ploše dnes hrozí ztrátou až 5 bodů a pokutou až do výše 10.000,- Kč
•    po opravě není nutné nechávat čelní sklo znovu opískovat
Technické:
•    výměna skla – existuje riziko, že po nalepení nového skla vzniknou malé netěsnosti a do vozidla začne zatíkat
•    výměna skla – existuje riziko, že při vyřezávání původního autoskla dojde k poškození karoserie nebo interiéru
•    opravou praskliny naopak dojde k trvalému zamezení dalšího rozšiřování praskliny
•    obnova bezpečnostní funkce v místě, kde se airbag spolujezdce při aktivaci opírá o čelní sklo
•    vozidlo projde STK
Časové:
•    řada klientů upřednostňuje raději rychlou opravu praskliny na počkání (do 1 hodiny), než zdlouhavou výměnu čelního skla s nutností odstavit vozidlo s ohledem na bezpečné zaschnutí lepidel (v případě některých autoservisů až do druhého dne)

Co na opravy autoskel říkají pojišťovny?

Všechny pojišťovny plně akceptují tuto metodu opravy. Důvod je jasný, pojišťovnu přijde tato cesta odstranění praskliny levněji než výměna celého autoskla. Některé pojišťovny dokonce opravu vyžadují, pokud prasklina splňuje jejich vnitřní směrnice o velikosti a umístění v ploše skla.
Pojišťovna je povinna uhradit opravu i tzv. nesmluvním autoservisům za předpokladu, že klient dodržel řádný postup nahlášení pojistné události a umožnil prvotní prohlídku poškozeného skla osobou, která je k tomu oprávněna daným pojistitelem.
Jaké typy autoskel je možné opravit?
Naší metodou lze opravit jakákoli dvouvrstvá čelní automobilová skla. Nezáleží na tom, zda se jedná o sklo čiré, tónované, vyhřívané, determální, akustické či reflexní. Kromě osobních je možné kvalitně zacelit i autoskla nákladních automobilů a taktéž i robustní autobusová skla.
Rozhodně pomocí této metody nelze opravit kalená skla, tzn. na většině vozidel boční a zadní, která se v případě rozbití rozpadnou na tisíce kousků.
Je možné opravit reflexní sklo po oxidaci fólie?
V případě, že doje u reflexního typu autoskla k průniku vzduchu a vlhkosti dovnitř praskliny, může na reflexní fólii začít proces oxidace, protože tato fólie je pokovená. Výsledek oxidace je patrný na obrázku níže. V tomto případě již nelze čelní sklo opravit, je nutná výměna.

Zůstane po opravě autoskla něco vidět?

Ano, každá oprava autoskla po sobě zanechává jemné optické stopy, které se ve výsledku mohou lišit podle konkrétního typu praskliny. Jen ty nejlepší a nejserioznější autoservisy Vás dopředu na vzorovém čelním skle seznámí s tím, jakou výslednou optiku můžete od opravy očekávat.
Po opravě je původní prasklina v pohledu do interiéru vozu ve většině případů již neviditelná. Řidiči proto nehrozí pokuta ani ztráta bodů a bez problémů projde STK.
Měla by mít technologie na opravy autoskel ATEST?
Oprava čelního skla je zásahem do homologace vozidla a proto by všechny technologie na opravy čelních dvouvrstvých skel používané v ČR měli před použitím získat schválení Ministerstva dopravy ČR, které na základě rozhodnutí vydá ATEST 8SD. Každý klient pak po opravě autorizovaným servisem obdrží osvědčení o provedené opravě autoskla.
Žel řada „značkových“ technologií je v ČR doposud používána bez atestu.  Technologie PS , kterou používá naše opravna, má řádný ATEST 8SD 3129.
Je možné opravit prasklinu v jakémkoli místě čelního skla?
Legislativa EU vylučuje opravy dvouvrstvých autoskel v zorném poli řidiče – směrnice EHK č.43.
Zorné pole řidiče není plocha, kterou zabírají oba stěrače. Na straně řidiče se jedná o obdélník o šířce 29cm (14,5 cm na každou stranu od osy volantu) ohraničený nahoře a dole plochou, kterou zabírá stěrač.
Jak velkou prasklinu je možné opravit?
Technicky je v podstatě možné opravit prasklinu až do průměru 10 cm (5cm v poloměru). Prasklina ovšem nesmí žádným koncem zasahovat do rámu autoskla a vstupní otvor (místo dopadu kamene – kráter) by neměl být větší než cca 5 mm.
Co představují černé skvrny uvnitř praskliny? Nejedná se o nějaké nečistoty?
Tmavé zabarvení (lépe viditelné, pokud si prasklinu zevnitř skla podložíte bílým papírem) je výsledkem průniku vzduchu do dutiny praskliny, kde mezi první vrstvou skla a bezpečnostní fólií (mezi mezi oběma skly) způsobuje určitou optickou vadu vytvářející dojem, že do praskliny pronikly nečistoty.
Pokud jsou po opravě v prasklině i nadále viditelné černé fleky, nedošlo ke 100% odsátí vzduchu.
Záleží na stáří praskliny a míře jejího znečištění?
Nezáleží za předpokladu, že autosklo opravuje servis používající výhradně profesionální technologii. Výmlouvat se na stáří prasklin není nic jiného, než prohlašovat, že „moje“ technologie není dostatečně kvalitní.
Kolik stojí oprava jedné praskliny?
Cena opravy autoskla je závislá na více faktorech, např. velikosti, tvaru praskliny  atd., u osobních automobilů  prasklina o průměru 1 cm cca od 1 200,-- Kč bez DPH.
Cena u každé opravy bude konzultována se zákazníkem individuálně před započetím opravy.